1. Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay bây giờ và là một thành viên của cộng đồng Dân Công Nghệ.

Ai giup minh moi ve code Java

Thảo luận trong 'Lập trình' bắt đầu bởi gg_12t, 28/2/09.

 1. gg_12t

  gg_12t New Member

  Tham gia ngày:
  6/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  mình mới học Java nên một số cái không hiểu .

  Mình làm bài cộng 2 số phức theo kiểu class trong Java nó cứ lỗi ở lệnh return

  Ai có code cộng hai số phức thì post lên cho mình nhé
   
 2. ngocanh.ayc

  ngocanh.ayc New Member

  Tham gia ngày:
  11/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  class Cong

  {
  40px}

  float cong()

  {
  40px}

  static public void main(String[] args)

  {
  40px}}
   
 3. thuyvan178

  thuyvan178 New Member

  Tham gia ngày:
  10/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Mã:
  package com.vn_zoom.linux;
  
  /**
   * 
   * Lớp miêu tả số phức dưới dạng a + bi trong đó i^2 = -1
   * 
   * @author linux87
   * 
   */
  public class SoPhuc {
  
    /**
     * Phần thực của số phức
     */
    private double phanThuc;
    /**
     * Phần ảo của số phức
     */
    private double phanAo;
  
    /**
     * Constructor rỗng tạo ra số phức 0
     */
    public SoPhuc() {
  	phanThuc = 0;
  	phanAo = 0;
    }
  
    /**
     * Constructor với 2 tham số đầu vào là 2 số thực
     * 
     * @param phanThuc
     *      - phần thực của số phức
     * @param phanAo
     *      - phần ảo của số phức
     */
    public SoPhuc(double phanThuc, double phanAo) {
  	this.phanThuc = phanThuc;
  	this.phanAo = phanAo;
    }
  
    /**
     * @return the phanThuc
     */
    public double getPhanThuc() {
  	return phanThuc;
    }
  
    /**
     * @return the phanAo
     */
    public double getPhanAo() {
  	return phanAo;
    }
  
    /**
     * @param phanThuc
     *      the phanThuc to set
     */
    public void setPhanThuc(double phanThuc) {
  	this.phanThuc = phanThuc;
    }
  
    /**
     * @param phanAo
     *      the phanAo to set
     */
    public void setPhanAo(double phanAo) {
  	this.phanAo = phanAo;
    }
  
    /**
     * Hàm cộng 2 số phức trả về một số phức mới
     * 
     * @param a
     *      - Số phức thứ nhất
     * @param b
     *      - Số phức thứ hai
     * @return - tống 2 số phức 
  
  	Code:
  	<pre class="bbcode_code" style="height:36px;"> a + b
  */
  public static SoPhuc cong(SoPhuc a, SoPhuc b) {
  SoPhuc tmp = new SoPhuc();
  tmp.setPhanThuc(a.getPhanThuc() + b.getPhanThuc());
  tmp.setPhanAo(a.getPhanAo() + a.getPhanAo());
  return tmp;
  }

  /**
  * Hàm lấy giá trị của số phức a + bi = r(cos phi + i sin phi) với r là giá
  * trị của số phức phi là góc
  *
  * @return
  */
  public double layGiaTri() {
  return Math.sqrt(phanThuc * phanThuc + phanAo * phanAo);
  }

  /**
  * Hàm chuyển thành xâu nhằm in số phức dạng của số phức là a + bi
  *
  * @return - xâu biểu diễn số phức
  * @see Object#toString()
  */
  public String toString() {
  double tmp = layGiaTri();
  if ((int) tmp == 0)
  return String.valueOf(0);
  String sTmp = new String();
  if ((int) phanThuc != 0) {
  if (phanThuc < 0)
  sTmp += "- ";

  sTmp += String.valueOf(Math.abs(phanThuc));
  sTmp += " ";
  }
  if ((int) phanAo != 0) {
  if (phanAo < 0)
  sTmp += "- ";
  else if ((int) phanThuc != 0)
  sTmp += "+ ";

  if ((int) Math.abs(phanAo) != 1)
  sTmp += String.valueOf(Math.abs(phanAo));
  sTmp += "i";
  }

  return sTmp;
  }

  /*
  * @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
  SoPhuc[] a = new SoPhuc[5];
  a[0] = new SoPhuc();
  a[1] = new SoPhuc(-3, -4);
  a[2] = new SoPhuc(0, +4);
  a[3] = new SoPhuc(4, 1);
  a[4] = SoPhuc.cong(a[1], a[2]);
  for (SoPhuc ci : a) {
  System.out.println(ci);
  }
  }

  }</pre>
   
  Last edited by a moderator: 20/12/16
 4. thiensuvotinh_tl

  thiensuvotinh_tl New Member

  Tham gia ngày:
  17/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  bạn ơi cái phần tình tích vs thương thì như nào ấy nhỉ?
   
Đang tải...