1. Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay bây giờ và là một thành viên của cộng đồng Dân Công Nghệ.

Cười vãi cả tè ra wần !!!! ^^!

Thảo luận trong 'Vui cười' bắt đầu bởi luutrinhqt@gmail.com, 3/11/08.

 1. luutrinhqt@gmail.com

  Tham gia ngày:
  8/1/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Lễ duyệt binh
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://www2.buonqua.org/AnhHai/22/10.jpg" align=""> <param name="movie" value="http://www2.buonqua.org/AnhHai/22/10.jpg"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://www2.buonqua.org/AnhHai/22/10.jpg" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://www2.buonqua.org/AnhHai/22/10.jpg" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>


  Thế giới đã chia đôi từ bao giờ nhỉ ???????
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://www.tamtay.vn/files/sangbk/photo/anhvui/anhvui_9_07_07_18/3.jpg" align=""> <param name="movie" value="http://www.tamtay.vn/files/sangbk/photo/anhvui/anhvui_9_07_07_18/3.jpg"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://www.tamtay.vn/files/sangbk/photo/anhvui/anhvui_9_07_07_18/3.jpg" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://www.tamtay.vn/files/sangbk/photo/anhvui/anhvui_9_07_07_18/3.jpg" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>


  Động vật lên đời !!!!:D
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://www.tamtay.vn/files/sangbk/photo/anhvui/anhvui19_07_07_2/10.jpg" align=""> <param name="movie" value="http://www.tamtay.vn/files/sangbk/photo/anhvui/anhvui19_07_07_2/10.jpg"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://www.tamtay.vn/files/sangbk/photo/anhvui/anhvui19_07_07_2/10.jpg" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://www.tamtay.vn/files/sangbk/photo/anhvui/anhvui19_07_07_2/10.jpg" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>

  Đã bé lại còn lắm chuyện
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://www2.buonqua.org/AnhHai/19/7.jpg" align=""> <param name="movie" value="http://www2.buonqua.org/AnhHai/19/7.jpg"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://www2.buonqua.org/AnhHai/19/7.jpg" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://www2.buonqua.org/AnhHai/19/7.jpg" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>


  Mốt dặc biệt ( Ân tượng năm 2009 )
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://www2.buonqua.org/AnhHai/13/18.jpg" align=""> <param name="movie" value="http://www2.buonqua.org/AnhHai/13/18.jpg"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://www2.buonqua.org/AnhHai/13/18.jpg" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://www2.buonqua.org/AnhHai/13/18.jpg" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://www2.buonqua.org/AnhHai/13/9.jpg" align=""> <param name="movie" value="http://www2.buonqua.org/AnhHai/13/9.jpg"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://www2.buonqua.org/AnhHai/13/9.jpg" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://www2.buonqua.org/AnhHai/13/9.jpg" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/14.jpg" align=""> <param name="movie" value="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/14.jpg"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/14.jpg" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/14.jpg" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>


  Tân cổ chọn lọc !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ?
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/13.jpg" align=""> <param name="movie" value="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/13.jpg"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/13.jpg" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/13.jpg" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/4.jpg" align=""> <param name="movie" value="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/4.jpg"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/4.jpg" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://www2.buonqua.org/AnhHai/20/4.jpg" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>
  Chấm hết thấy hay thank cái nhé ????!!!!!!!!!!!!!!
   
 2. lanngocpham

  lanngocpham New Member

  Tham gia ngày:
  6/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Nhìn hài ghê, cái ông người Tàu kia đóng chắc quên tháo đồng hồ. Không biết lúc ở phim cảnh đó có nhiều người phát hiện ra không nhỉ ?
   
 3. pncan

  pncan New Member

  Tham gia ngày:
  4/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  hay lắm bạn. Thanks.
   
Đang tải...