1. Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay bây giờ và là một thành viên của cộng đồng Dân Công Nghệ.

Lập trình C khá hữu ích

Thảo luận trong 'Lập trình' bắt đầu bởi pxbnd, 28/2/09.

 1. pxbnd

  pxbnd New Member

  Tham gia ngày:
  12/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  /* Chuong trinh hien gio khi nhan phim F12 */

  #include <dos.h>

  #include <conio.h>

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #define VT 132

  #define KBD_INT 0x15

  #define KBD_FUNCTION 0x4F

  #define F12 0x58

  #define u_int unsigned int

  #define INTERRUPT_REGS u_int bp, u_int di, u_int si, u_int\ ds, u_int es, u_int dx, u_int cx, u_int bx, u_int ax, \ u_int ip, u_int cs, u_int flags

  #define INTERRUPT_PARAM bp,di,si,ds,es,dx,cx,bx,ax,ip,cs,flags

  char far *p_mh = (char far*)MK_FP(0xB800,0);

  unsigned long far *t_time=(unsigned long far*)MK_FP(0,0x46C);

  unsigned int_heaplen=2;

  unsigned int_stklen=1024;

  int hien_tb_gio = -1;

  unsigned long du;

  int gio,phut,giay;

  char buf_time[28]={'T',47, 'I',47, 'M',47, 'E',47, ':',47, ' ',47, ' ',47, ' ',47, ' ',47, ' ',47, ' ',47, ' ',47, ' ',47, ' ',47};

  char buf_luu[28];

  void interrupt new_keyboard(INTERRUPT_REGS);

  #pragma warn - par

  void interrupt new_keyboard(INTERRUPT_REGS)

  {

  static int ah,al,i;

  ah=ax>>8; al=ax&0xff;

  if(ah==KBD_FUNCTION&&al==F12)

  {

  hien_tb_gio=-hien_tb_gio;

  if(hien_tb_gio==1)

  {

  for(i=0;i<28;++i)

  buf_luu=p_mh[VT+i];

  gio = (int) (*t_time/65543);

  du = *t_time%65543;

  phut=(int)(du/1092);

  du=du%1092;

  giay=(int)(du/18);

  buf_time[12]=gio/10+48;

  buf_time[14]=gio%10+48;

  buf_time[18]=phut/10+48;

  buf_time[20]=phut%10+48;

  buf_time[24]=giay/10+48;

  buf_time[26]=giay%10+48;

  for(i=0;i<28;++i)

  p_mh[VT+i]=buf_time;

  }

  else for(i=0;i<28;++i)

  p_mh[VT+i]=buf_luu;

  }

  }

  #pragma warn . par

  void main(void)

  {

  unsigned keep_size;

  disable();

  setvect(KBD_INT,new_keyboard);

  enable();

  keep_size = _SS- _psp +(_SP/16) +50;

  keep(0,keep_size);

  }


  /* Chuc vui ve! */
   
Đang tải...