1. Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay bây giờ và là một thành viên của cộng đồng Dân Công Nghệ.

Lợi Dụng Bia quá pro

Thảo luận trong 'Vui cười' bắt đầu bởi doansang175, 28/2/09.

 1. doansang175

  doansang175 New Member

  Tham gia ngày:
  4/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://video.zing.vn/video/clip/Loi-dung-bia.38373.html" align=""> <param name="movie" value="http://video.zing.vn/video/clip/Loi-dung-bia.38373.html"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://video.zing.vn/video/clip/Loi-dung-bia.38373.html" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://video.zing.vn/video/clip/Loi-dung-bia.38373.html" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>
   
 2. tieubi89

  tieubi89 New Member

  Tham gia ngày:
  9/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  <center><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="480" height="340" id="http://video.zing.vn/player/flvPlayer.swf?autoplay=false&flvFile=Mi9mNzQvMmY3NDY1ZTM1ZmE2YTE0ZDRmOTBmODU4Y2FlZTliZGYuZmx2&xmlFile=IyQkI0zhu6NpIGThu6VuZyBiaWEjJCQjInF14bqjbmcgY8OhbyIgb3IgImjDoGkgaMaw4bubYyIgb3IgInZ1aSBuaOG7mW4iIG9yICJMb2kgZHVuZyBiaWEiIyQkIzM4MzczIyQkI2h0dHA6Ly92aWRlby56aW5nLnZuL3ZpZGVvL2NsaXAvTG9pLWR1bmctYmlhLjM4MzczLmh0bWwjJCQjTWk5bU56UXZNbVkzTkRZMVpUTTFabUUyWVRFMFpEUm1PVEJtT0RVNFkyRmxaVGxpWkdZdVpteDIjJCQjaHR0cDovL3ZpZGVvLnppbmcudm4vdmlkZW8vcmVsYXRlZC9Mb2ktZHVuZy1iaWEuMzgzNzMuaHRtbCMkJCNodHRwOi8vaW1nLnZpZGVvLnppbmcudm4vZmlsZV91cGxvYWRzL3RodW1iL2MvYWQyL2NhZDJjNmZjYzdkZGFkOTA5YjQzOWY5NGE1MjZkOWY3X24uanBnIyQkIzQ=&embed=1" align=""> <param name="movie" value="http://video.zing.vn/player/flvPlayer.swf?autoplay=false&flvFile=Mi9mNzQvMmY3NDY1ZTM1ZmE2YTE0ZDRmOTBmODU4Y2FlZTliZGYuZmx2&xmlFile=IyQkI0zhu6NpIGThu6VuZyBiaWEjJCQjInF14bqjbmcgY8OhbyIgb3IgImjDoGkgaMaw4bubYyIgb3IgInZ1aSBuaOG7mW4iIG9yICJMb2kgZHVuZyBiaWEiIyQkIzM4MzczIyQkI2h0dHA6Ly92aWRlby56aW5nLnZuL3ZpZGVvL2NsaXAvTG9pLWR1bmctYmlhLjM4MzczLmh0bWwjJCQjTWk5bU56UXZNbVkzTkRZMVpUTTFabUUyWVRFMFpEUm1PVEJtT0RVNFkyRmxaVGxpWkdZdVpteDIjJCQjaHR0cDovL3ZpZGVvLnppbmcudm4vdmlkZW8vcmVsYXRlZC9Mb2ktZHVuZy1iaWEuMzgzNzMuaHRtbCMkJCNodHRwOi8vaW1nLnZpZGVvLnppbmcudm4vZmlsZV91cGxvYWRzL3RodW1iL2MvYWQyL2NhZDJjNmZjYzdkZGFkOTA5YjQzOWY5NGE1MjZkOWY3X24uanBnIyQkIzQ=&embed=1"> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#FFFFFF"> <embed src="http://video.zing.vn/player/flvPlayer.swf?autoplay=false&flvFile=Mi9mNzQvMmY3NDY1ZTM1ZmE2YTE0ZDRmOTBmODU4Y2FlZTliZGYuZmx2&xmlFile=IyQkI0zhu6NpIGThu6VuZyBiaWEjJCQjInF14bqjbmcgY8OhbyIgb3IgImjDoGkgaMaw4bubYyIgb3IgInZ1aSBuaOG7mW4iIG9yICJMb2kgZHVuZyBiaWEiIyQkIzM4MzczIyQkI2h0dHA6Ly92aWRlby56aW5nLnZuL3ZpZGVvL2NsaXAvTG9pLWR1bmctYmlhLjM4MzczLmh0bWwjJCQjTWk5bU56UXZNbVkzTkRZMVpUTTFabUUyWVRFMFpEUm1PVEJtT0RVNFkyRmxaVGxpWkdZdVpteDIjJCQjaHR0cDovL3ZpZGVvLnppbmcudm4vdmlkZW8vcmVsYXRlZC9Mb2ktZHVuZy1iaWEuMzgzNzMuaHRtbCMkJCNodHRwOi8vaW1nLnZpZGVvLnppbmcudm4vZmlsZV91cGxvYWRzL3RodW1iL2MvYWQyL2NhZDJjNmZjYzdkZGFkOTA5YjQzOWY5NGE1MjZkOWY3X24uanBnIyQkIzQ=&embed=1" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" width="480" height="340" name="http://video.zing.vn/player/flvPlayer.swf?autoplay=false&flvFile=Mi9mNzQvMmY3NDY1ZTM1ZmE2YTE0ZDRmOTBmODU4Y2FlZTliZGYuZmx2&xmlFile=IyQkI0zhu6NpIGThu6VuZyBiaWEjJCQjInF14bqjbmcgY8OhbyIgb3IgImjDoGkgaMaw4bubYyIgb3IgInZ1aSBuaOG7mW4iIG9yICJMb2kgZHVuZyBiaWEiIyQkIzM4MzczIyQkI2h0dHA6Ly92aWRlby56aW5nLnZuL3ZpZGVvL2NsaXAvTG9pLWR1bmctYmlhLjM4MzczLmh0bWwjJCQjTWk5bU56UXZNbVkzTkRZMVpUTTFabUUyWVRFMFpEUm1PVEJtT0RVNFkyRmxaVGxpWkdZdVpteDIjJCQjaHR0cDovL3ZpZGVvLnppbmcudm4vdmlkZW8vcmVsYXRlZC9Mb2ktZHVuZy1iaWEuMzgzNzMuaHRtbCMkJCNodHRwOi8vaW1nLnZpZGVvLnppbmcudm4vZmlsZV91cGxvYWRzL3RodW1iL2MvYWQyL2NhZDJjNmZjYzdkZGFkOTA5YjQzOWY5NGE1MjZkOWY3X24uanBnIyQkIzQ=&embed=1" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </object>
  [​IMG] </center>
   
 3. seishirousama

  seishirousama New Member

  Tham gia ngày:
  14/12/10
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  chả coi đc gì
   
 4. bigbig

  bigbig New Member

  Tham gia ngày:
  1/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  sao k xem được vậy tròy?
   
Đang tải...