1. Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay bây giờ và là một thành viên của cộng đồng Dân Công Nghệ.

Security bằng REGISTRY

Thảo luận trong 'Hệ Điều Hành' bắt đầu bởi anh_sorry227, 17/8/06.

 1. anh_sorry227

  anh_sorry227 New Member

  Tham gia ngày:
  15/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Ẩn biểu tượng My Computer trên Start Menu và Desktop:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  NonEnum

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ NonEnum

  Name: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = show, 1 = hide)


  Ẩn các ổ đĩa trong My Computers:


  Chúng ta có thể ẩn các ổ đĩa từ A đến Z, kể cả các ổ mạng. 0 là hiện tất cả. 1 là ẩn.Bạn muốn ẩn ổ nào thì cộng các số thập phân này lại. Ví dụ muốn ẩn ổ A và C thì cho giá trị của khoá NoDrives là 5 = 4(ổ C) + 1(ổ A).


  A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192, O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304, X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoDrives

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)


  Tắt cửa sổ Task Manager:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  System

  Name: DisableTaskMgr

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = default, 1 = disable Task Manager)


  Hạn chế một số thay đổi các thư mục riêng của người dùng:


  · DisablePersonalDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Documents.


  · DisableMyPicturesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Pictures.


  · DisableMyMusicDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục My Music


  · DisableFavoritesDirChange - Hạn chế thay đổi thư mục Favorites


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer.

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer.

  Name: DisablePersonalDirChange, DisableMyPicturesDirChange, DisableMyMusicDirChange, DisableFavoritesDirChange.

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = allow changes, 1 = restrict changes)


  Tắt chế độ theo dõi người dùng:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoInstrumentation

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (1 = enable restriction)


  Không cho phép dùng công cụ Registry Editor để chỉnh sửa Registry:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  System

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  System

  Name: DisableRegistryTools

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = allow regedit, 1 = disable regedit)


  Tắt lệnh Shut Down:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoClose

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = shutdown enabled, 1 = shutdown disabled)


  Ngăn cản truy cập thành phần cập nhật Windows.


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoWindowsUpdate

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = default, 1 = disabled)


  Không cho phép dùng phím Windows:  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: NoWinKeys

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)


  Xoá Page File khi tắt máy:


  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\

  Memory Management

  Name: ClearPageFileAtShutdown

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = disabled, 1 = enabled)


  Tắt các lệnh Run đã chỉ định trong Registry:


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: DisableLocalMachineRun, DisableLocalMachineRunOnce, DisableCurrentUserRun, DisableCurrentUserRunOnce

  Type: REG_DWORD (DWORD Value)

  Value: (0 = enable run, 1 = disable run)


  Hạn chế một số ứng dụng mà các người dùng có thể chạy:


  Tạo các khoá mới tên là 1, 2, 3, ...... với kiểu REG_SZ và nhập đường dẫn vào cho giá trị các khoá đó để chỉ định các chương trình không cho phép người dùng chạy.


  User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\

  Explorer

  Name: DisallowRun
   
 2. thehoanba

  thehoanba New Member

  Tham gia ngày:
  6/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Chuyện đấy Cũng Không Cần Khóa Làm Chi.

  Dù Sao Cũng Cám ơn Bác Nhiều Nhé !!
   
 3. xzhlil

  xzhlil New Member

  Tham gia ngày:
  10/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  làm ơn cho cách khóa file va foder
   
 4. DO THI THANH HOA

  DO THI THANH HOA New Member

  Tham gia ngày:
  4/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  năn nỉ mà làm ơn cho cách khóa file va foder
   
 5. tuantk6ce

  tuantk6ce New Member

  Tham gia ngày:
  11/1/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  bác làm ẩn đi là được mà
   
 6. lvanlap

  lvanlap New Member

  Tham gia ngày:
  8/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
 7. ntnt_dn

  ntnt_dn New Member

  Tham gia ngày:
  28/2/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Nhập nội dung, nếu có nhiều nội dung thì dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách.

  ---------- Bài thêm lúc 12:57 ---------- Bài trước là lúc 12:33 ----------

  Nhập nội dung, nếu có nhiều nội dung thì dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách.

  ---------- Bài thêm lúc 13:27 ---------- Bài trước là lúc 12:57 ----------

  Nhập nội dung, nếu có nhiều nội dung thì dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách.
   
 8. yemichan

  yemichan New Member

  Tham gia ngày:
  11/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  thank sếp nhiều ạ, hiếm thấy sếp online nhỉ
   
 9. camus1210

  camus1210 New Member

  Tham gia ngày:
  13/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Chi phí thấp cho việc quảng bá hiệu quả.

  Liên hệ ngay nếu cần bạn nhé.
   
 10. tete

  tete New Member

  Tham gia ngày:
  4/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Nhập nội dung, nếu có nhiều nội dung thì dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách.

  ---------- Bài thêm lúc 11:50 ---------- Bài trước là lúc 11:43 ----------

  Nhập nội dung, nếu có nhiều nội dung thì dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách.
   
 11. x42pro

  x42pro New Member

  Tham gia ngày:
  19/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Mời vào xem web nhe.

  Xem demo phần mềm tại đây
   
 12. namanh19832001

  namanh19832001 New Member

  Tham gia ngày:
  15/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  khóa rồi muốn mở lên làm thế nào, hay mở bằng niềm tin
   
 13. thanhtranguyen

  thanhtranguyen New Member

  Tham gia ngày:
  19/9/10
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Mời vào xem web nhe.

  Xem demo phần mềm tại đây
   
 14. lhminhchau

  lhminhchau New Member

  Tham gia ngày:
  2/1/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Nhập nội dung, nếu có nhiều nội dung thì dùng dấu chấm phẩy để ngăn cách.
   
 15. thuytrantq

  thuytrantq New Member

  Tham gia ngày:
  14/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Up topic len đầu. Mời vào ủng hộ sản phẩm
   
 16. duongthino

  duongthino New Member

  Tham gia ngày:
  28/2/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
 17. asukaka

  asukaka New Member

  Tham gia ngày:
  4/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Chi tiết

  Vòng Đeo Tay Chống Muỗi

  [Vòng Đeo Tay Chống Muỗi ]

  Giá: 25.000 VNĐ

  ---------- Bài thêm lúc 21:24 ---------- Bài trước là lúc 20:00 ----------

  ALLWAYS UPDATE NEW ITEM IN WEBSITE


  Hãy cùng xem nhiều sản phẩm mới hơn nữa tại cửa hàng của chúng tôi thông qua website :

  wWw.NobitaShop.Com
   
 18. nguyn ngoc kim xuyen

  nguyn ngoc kim xuyen New Member

  Tham gia ngày:
  2/3/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  up lên cho bạn và tôi đến ngần nhau hơi !

  ---------- Bài thêm lúc 14:45 ---------- Bài trước là lúc 14:16 ----------

  up lên cho bạn và tôi đến ngần nhau hơi !
   
 19. haiteltel

  haiteltel New Member

  Tham gia ngày:
  20/9/10
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
 20. lesongbaoduy

  lesongbaoduy New Member

  Tham gia ngày:
  28/2/11
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Cho topic len dau cai nha.

  ---------- Bài thêm lúc 22:09 ---------- Bài trước là lúc 21:46 ----------

  Chỉ sau nửa ngày xuất hiện, trang khuyến khích người sử dụng Facebook "Đồng loạt đổi avatar 3/6 đến 5/6" đã thu hút tới hơn 6.000 người tham gia.
   
Đang tải...